2014

Update seminar 2014

Naar aanleiding van de ge-escaleerde situatie in Palestina en Israël, heeft Stichting COME, op aandringen van de comitéleden, moeten besluiten om het seminar dat in september zou plaatsvinden, niet te houden. De comitéleden zijn bang voor te veel emoties, te veel negatieve energie en te veel haatgevoelens, waardoor het seminar geen succes zal zijn. Ze zijn bang dat deelnemers niet zullen willen luisteren, elke dag zullen willen stoppen met praten en naar huis willen gaan. In september zal het comité bijeenkomen om een nieuwe datum te bepalen. De comitéleden willen heel graag het seminar alsnog organiseren, als “enige stukje hoop in deze donkere dagen”, zoals een van hen zegt. We houden u op de hoogte.
Augustus 2014

Voorbereiding seminar 2014

Vertrouwen?! Dat is het thema voor het seminar van 2014. Met een vraagteken en een uitroepteken. Want is het er wel? We hebben het zo nodig! Het vertrouwen, of eigenlijk het gebrek aan vertrouwen volgens de comitéleden, kan intern en extern gericht zijn. De Palestijnse comitéleden geven aan dat de Palestijnen geen vertrouwen hebben in het eigen leiderschap, noch in de vredesonderhandelingen, noch in de Israëli’s. En de joods Israëlische comitéleden zeggen dat de Israëli’s sowieso niemand vertrouwen. Maar ondertussen erkent iedereen dat vertrouwen zeer belangrijk is en noodzakelijk om stappen te durven zetten naar een betere situatie.

Over het thema hebben we – de Palestijnse, Israëlische en Nederlandse comitéleden – tijdens het voorbereidingsweekend niet lang hoeven discussiëren. Wel hebben we uitgebreid het programma besproken. Het seminar zal in september plaatsvinden, op Cyprus. Er is weer plek voor 30 deelnemers. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een paar kleine veranderingen in het programma. Een toevoeging is een overnachting in Nicosia. Daar zullen we een workshop volgen over het conflict op Cyprus, we zullen een wandeling door de oude stad maken, langs de muur, de groene lijn, de afgesloten straten en het checkpoint tussen het Griekse en het Turkse deel van de oude stad. Beide stadsdelen zullen we bezoeken. Daarnaast zullen we een ontmoeting hebben met Cypriotische jong volwassenen die zich inzetten voor het vinden van een oplossing voor het conflict op Cyprus. We hopen hiermee de deelnemers een breder perspectief te geven op hun eigen conflict.

Binnen het comité zijn er een paar wijzigingen. Twee comitéleden zijn na afgelopen seminar gestopt, elk vanwege zijn/haar eigen redenen. Nieuwe comitéleden zijn gelukkig alweer gevonden. Vanaf het begin van de voorbereiding heerst er een fijne, positieve en constructieve sfeer. Binnen het comité heeft iedereen vertrouwen in de goede voorbereiding en uitvoering van het seminar!

Maaike, mei 2014