Seminars

Stichting C.O.M.E. organiseert al circa veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit het Midden-Oosten, specifiek Israël en Palestina. Doel van deze seminars is om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar in een neutrale omgeving te ontmoeten. Tijdens deze dialoogseminars krijgen de deelnemers de mogelijkheid om ‘de ander’ te leren kennen in hun eigen identiteit, proberen zij te begrijpen wie die ander is, hoe hij of zij zichzelf verstaat en proberen zij vooroordelen af te bouwen als een voorwaarde voor samenleven.

Het seminar vindt jaarlijks plaats op Cyprus. Op verzoek van oud-deelnemers kunnen er gedurende het jaar in Israël of Palestina kleinere follow-up ontmoetingen georganiseerd worden. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de seminars een grote indruk bij hen achterlaten. Deze ervaring speelt een belangrijke rol in hun verdere levenshouding.

Deelnemers
De deelnemende groepen aan de dialoogseminars bestaan uit drie ‘circumstantial’ groepen: een joods Israëlische groep, een Palestijnse groep uit de bezette gebieden (’67 Palestijnen) en een groep Palestijnen die in Israël wonen (’48 Palestijnen). Elke groep telt 7 tot 14 deelnemers. Zij worden zoveel mogelijk gekozen als een representatieve vertegenwoordiging van die groepen (wat betreft religie, woonplaats, gender en politieke overtuiging). Tien tot twaalf dagen komen de jongeren bijeen voor een intensief programma.

Comité
Elk van de drie groepen heeft een aantal begeleiders (lokale comitéleden). In principe zijn dit deelnemers van vorige seminars; elke paar jaar vernieuwen de comitéleden zich. Samen met de Nederlandse projectleider en begeleider vormen de Palestijnse en Israëlische comitéleden het comité. De comitéleden bereiden gezamenlijk het programma en de inhoudelijke activiteiten van het seminar voor, voeren die gezamenlijk uit en hebben de leiding over de activiteiten. Na afloop van het seminar dragen zij eventuele nazorg voor individuele deelnemers en kunnen zij deelnemers helpen die met elkaar in contact willen blijven, bijvoorbeeld door het opzetten van een email- of facebookgroep.

De Nederlandse comitéleden ondersteunen de lokale comitéleden bij de voorbereiding en praktische uitvoering van het seminar. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de voorwaarden van het seminar en kunnen fungeren als mediator bij eventuele conflicten of meningsverschillen tussen deelnemers. De Nederlandse comitéleden laten de lokale comitéleden binnen deze structuur volledig vrij om hun eigen invulling aan het seminar te geven.

Structuur van het seminar
Tijdens het seminar wordt de nadruk gelegd op een procesmatige ontwikkeling: van persoonlijke kennismaking via nationale naar politieke kennismaking. Dit gebeurt door middel van kennismakingsoefeningen, creatieve opdrachten, persoonlijke ontmoetingen, discussies in kleine groepjes en discussies in grotere groepen.

Er vindt individuele kennismaking plaats om vertrouwen op te bouwen voor latere discussies. Er worden luisteroefeningen gedaan om deelnemers te stimuleren actief te luisteren en naar de mening van de ander te luisteren en deze te respecteren. Veel activiteiten vinden plaats in kleine groepen, om ervoor te zorgen dat individuele deelnemers tot hun recht komen en zich sneller vertrouwd voelen om hun eigen gevoelens en mening te uiten. Er zijn groepsgesprekken, waaraan alle deelnemers meedoen; dit wordt vooral gebruikt voor algemene feedback en het samenvatten van activiteiten die in kleinere subgroepen zijn ondernomen. Nationale kennismaking – een kennismaking tussen Palestijnen en Israëliërs als groepen – biedt de mogelijkheid van kennisoverdracht en discussies. Er is een politieke kennismaking, waarbij individuen de mogelijkheid hebben om emoties te uiten en meningen te delen over onderwerpen die hen bezighouden.