Lezingen

Stichting C.O.M.E. geeft haar uitgangspunt ook vorm door het geven van lezingen. Deze worden gegeven door Maaike Hoffer, de projectleider, of één van de bestuursleden. Vaak gaan de lezingen over de ‘core business’ van stichting COME: de dialoogseminars. Vooral in deze tijd willen belangstellenden graag weten hoe stichting COME omgaat met haar werk in deze moeilijke periode.

Heeft u een idee voor een lezing over een ander onderwerp dat met Israël en Palestina te maken heeft, wilt u advies over films, of bijvoorbeeld een inleider bij een documentaire, dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van Stichting COME: 0343-520994 of via stichtingcome@gmail.com.