Financiering

Stichting COME is afhankelijk van de financiële steun van donateurs. Help mee deelnemers een ervaring te geven die hun leven verandert! Doneer naar NL04INGB0003733187 t.n.v. Stichting COME in Leiden. Vanuit het buitenland: BIC INGBNL2A.

Giften ten behoeve van de dialoogseminars en het andere werk van Stichting C.O.M.E. zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, want Stichting C.O.M.E. is aangemerkt als ANBI instelling. Ook over uw legaat of erfstelling betaalt C.O.M.E. geen successierecht of erfbelasting. Uw gift is van doorslaggevend belang voor het actief verder kunnen werken van C.O.M.E.

Als donateur van Stichting COME ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief LINK, waarmee u op de hoogte blijft van onze activiteiten en waarin u verslagen van het seminar kunt lezen. Uw financiële steun ervaren wij en de deelnemers als een teken van solidariteit. Deelnemers betalen een eigen bijdrage, maar deze is niet kostendekkend. Wij hebben daarom de steun van onze achterban hard nodig! Onder Contact vindt u de contactgegevens van ons secretariaat.

In dit document vindt u de begroting 2018 en jaarrekening 2017 en begroting 2017 en jaarrekening 2016.