Belang COME

Stichting COME faciliteert jaarlijks een open dialoog tussen jonge Israëli’s en Palestijnen op basis van gelijkwaardigheid en zonder enige politieke doelstelling. Dit gebeurt op Cyprus tijdens een 11-daags seminar.

Het doel van deze seminars is om voor deze jongeren ruimte te scheppen voor defining moments om te komen tot een hoopvol perspectief, in een cruciale leeftijdsfase waarin diepgaand onderling contact zeldzaam is, met een hoogwaardig spin-off effect.

Meer specifiek komt dit op het volgende neer:
1. “Gelegenheid te scheppen voor defining moments“. Een open dialoog nodigt uit je bewust te worden van je verhouding tot de wereld, de ander en jezelf. Dat levert als defining moment een vernieuwd en geïntegreerd levensperspectief op, waar vanuit opnieuw verantwoordelijkheid kan worden genomen voor de eigen situatie in de wereld. Er komt wat in beweging, men kijkt voorbij de eigen vooroordelen en beelden van elkaar kunnen worden bijgesteld.

2. “om te komen tot een hoopvol perspectief“. Waar mensen op een geïnteresseerde manier met elkaar in gesprek gaan, ontstaan ruimte en respect voor elkaar. Dat geeft hoop, zelfs al lijken de verschillen niet of nauwelijks te overbruggen.

3. “in een cruciale leeftijdsfase“. De ervaring leert dat het seminar jongeren trekt die enerzijds genoeg levensbagage hebben opgedaan om een persoonlijke visie te vormen en te verwoorden, terwijl ze anderzijds nog relatief ontvankelijk zijn omdat ze aan het begin van hun carrière staan. Omdat deze jongeren in een bepalende levensfase zitten,  is het cruciaal dat stichting COME voor deze jongeren de mogelijkheid tot dialoog faciliteert, ook omdat er op dit moment voor deze leeftijdsfase weinig andere vergelijkbare initiatieven bestaan.

4. “waarin diepgaand onderling contact zeldzaam is“. In het normale leven in Israël hebben veel Joden en Palestijnen hooguit zakelijk contact. Een contact dat verder gaat is vaak ongemakkelijk of zelfs verdacht. In de Palestijnse gebieden is dat nog veel sterker het geval. Daar kan contact met Israëli’s zelfs ten koste gaan van de banden met familie, vrienden of een goede carrière.

5. “met een hoogwaardig spin-off effect“. Het seminar trekt voornamelijk hoogopgeleide jongeren aan met uitstekend ontwikkelde sociale vaardigheden en een relatief groot sociaal netwerk. Juist deze jongeren maken later kans om op een maatschappelijk invloedrijke positie terecht te komen.

Citaten van defining moments:
“Dank jullie wel dat jullie mij de kans hebben gegeven om persoonlijk Israëli’s te ontmoeten – voor de eerste keer in mijn leven. En bedankt Israëli’s, dat jullie mij gelijkwaardig behandeld hebben.” (Palestijnse deelnemer)

“Een van de dingen die ik geleerd heb is, dat het okay is om mensen van de andere kant aardig te vinden.” (Israëlische deelnemer)

“Het was een lange en emotionele ervaring. In het begin was ik erg cynisch: wat doe ik hier in vredesnaam? Nu voel ik dat het heel belangrijk is, ik heb veel geleerd. Ik ben niet van mening veranderd, maar ik zie nu de waarde van dialoog. Ik ben ervan overtuigd dat we de maatschappij van binnenuit moeten en kunnen veranderen.” (Palestijnse deelneemster)

“Ik heb in Amerika gestudeerd en toen ik weer terugkwam in Israël bekroop me onmiddellijk het gevoel dat ik wilde emigreren. Nadat ik tijdens het seminar met andere Joodse en Palestijnse deelnemers had gesproken, besloot ik echter toch in Israël te blijven en een master Internationale Betrekkingen te gaan volgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving hier.” (Israëlisch Palestijnse deelneemster)

“Ik heb altijd in de PR en Marketing business gewerkt. Tijdens het seminar werden mijn ogen echter geopend en besloot ik mij op educatie te richten, omdat hierin de basis moet liggen over hoe je met elkaar samenleeft. Na het seminar heb ik mijn baan opgezegd en ben ik een opleiding gaan doen waarmee ik zometeen het onderwijs in kan.” (Israëlische deelneemster)